**  (   اطلاعات قرآنی  )  **   

با یاری از الطاف الهی ، این وبلاگ را برای کسانی تهیه کرده ام که هم می خواهند از اقیانوس بی انتهای آن بهره ای ببرند، وهم دوست دارند با آن مانوس باشند.  سوالات شما به من کمک خواهد کرد تا بیشتر پیرامون آیات الهی تحقیق کنم و جواب های خوبی برایتان تهیه نمایم ،انشاءالله.

 

معنای وحی

وحی در قرآن به معانی گوناگونی آمده است ، از جمله

۱-الهام فطری به انسان      مانند الهام خداوند به مادر حضرت موسی (ع)

۲-الهام غریزی به حیوان    مانند الهام خداوند به زنبور عسل برای ساختن لانه

۳-اشاره سریع و مرموز    چنانکه خداوند در مورد زکریای پیامبر(ع) می فرماید

۴-القای امری به فرشتگان  مانند فرمان به ریزش باران، قبض روح انسان، .......

۵-سخن گفتن خداوند با انبیاء (ع)