امروز با کلام الهی:

هر که کار زشتی مرتکب شود ، جز همانند آن مجازات نمی شود. ولی اگر عمل صالحی انجام دهد، چه مذکر باشد چه مونث،ومومن باشد، داخل بهشت شده و بدون حساب از روزی های آن بهره مند می شود

                                                      سوره ی غافر(مومن)- آيه ی ۴۰ 

                     

                    از شب های ديگر منتظر اطلاعات قرآنی باشيد ولی سوال هم بپرسيد