چند شب پيش از اعجاز عددی قرآن نوشتم خيلی هم نوشتم ولی تا آمدم ان را در اين وبلاگ بگذارم ، نمی دانم چه شد که همه يادداشت ها پريد!!!

ولی من گله دارم که در اين مدت (به غير از چند نفر) ، يکی نيامد که بگويدآقا جون ادامه بده يا ادامه نده يا اينطوری اگه بشه بهتره و....

به هر حال دنبال فرصت در ماه مبارک رمضان می گردم که يادداشت هايم را تکميل کنم

باز هم از شما می خواهم که بپرسيد تا جواب بدهم