امشب یه مطلب رو در مجله خوندم مطلب جالبی بود  خودم تصمیم گرفتم به اون عمل کنم برای شما هم می نویسم شما هم اگه دوست داشتید به اون عمل کنید مطمئنا ضرر نمی کنید.

 سی فرمان طلایی برای سی روز طلایی

 1- امروز لباس هایمان را سرجای خود بگذاریم.

2- امروز هنگام گوش دادن به موسیقی دلخواهمان حداقل ۲ دقیقه به آفرینش و کائنات فکر کنیم.

 3- امروز به یک اشتباه خود توجه کرده ودر آن مورد از خداوند طلب بخشش کنیم.

4- این جمله را چهار بار در روز تکرار کنیم:قناعت موجب خیر وبرکت در زندگی من می شود.

 5- روزمان را با این جمله شروع کنیم:خداوندا به من توفیق بده منشا خیر برای دیگران باشم.

 6- (برای خداپرست مبادی آداب بودن اهمیت بسیار زیادی دارد.) این جمله را امروز سه بار تکرار کنید.

7- امروز هنگام عبادت برای همه ی مخلوقات، دعای خیر کنیم.

8- امروز دو دقیقه به صفت مثبتی که دوست داریم در ما تقویت شود فکر کنیم.

 9- امروز سه بار به خود یاد آوری کنیم:با بیان معایب دیگران باری از دوش آنها بر می داریم وبر دوش خود می گذاریم.

10- امروز سه مورد از فواید شکر گزاری از نعمت های خداوند را یادداشت کنیم.

 11- امروز آب فراوان بنوشیم.

 12- امروز حداقل یک بار به زحماتی که والدین برایمان کشیده اند فکر کرده و برایشان از خداوند طلب خیر کنیم.

۱۳- امروز حداقل پانزده دقیقه یک مطلب معنوی بخوانیم.

14- امروز کاری برای والدین خود به منظور قدردانی از آنها انجام دهیم.

 15- امروز پولی را که قصد داریم صرف خرید تنقلات کنیم به یک مستحق بدهیم.

 16- امروز ظهر هنگام اذان به درددل با خدا بپردازیم.

 17- امروز یکی از کارهای عقب افتاده مان را انجام دهیم.

18- امروز سه بار این شعر را بخوانیم:شکر نعمت نعمتت افزون کند کفر نعمت از کفت بیرون کند.

19- امروز این دعا رو هنگام عبادت بخوانیم:خدایا به من توفیق بده که خیرم به مردم برسد.

۲۰- امروز ده دقیقه صرف مرتب کردن خانه مان کنیم.

 21- امروز سه نوبت تکرار کنیم:فرد خدا پرست نباید از شخصی یامسئله ای دلگیرشود یا گله وشکایت کند.

۲۲- امروز با یکی از دوستان یا نزدیکانی که از او بی خبریم تماس بگیریم وجویای احوالش شویم.

۲۳- امروز شخصی را که به ما مطلبی آموخته به یاد آوریم ودر قلبمان از او قدردانی کنیم.

24- امروز پنج نوبت به خود متذکر شویم که: تو تنها نیستی خود را تنها احساس نکن خدا با توست.

25- امروز حداقل دو جمله ی محبت آمیز به اطرافیان بگوییم.

 26- امروز حرف کسی را قطع نکنیم و شنونده ی خوبی باشیم.

 27- امروز قبل از خواب یک صفحه ازیک کتاب معنوی (قرآن نهج البلاغه و..)رابخوانیم وروی یک جمله ازآن فکر کنیم.

28- امروز به گذشته بر گردیم اگر با گفتارمان باعث رنجش کسی شده ایم از خدا طلب بخشش کنیم.

۲۹- امروز نوبت خدمت به خلق به وسیله ی امکانات مالی است حداقل یک مورد انجام دهیم.

۳۰- در طول روز هر گاه عیبی از دیگران مشاهده کردیم مبلغی کنار بگذاریم ودر پایان روز آن را به یک مستحق بدهیم واز خداوند پاداش بگیریم.