این مطالب را هم ازاین وبلاگ برداشتم

 

http://shefa114.blogsky.com/

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید 

 

 

اطلاعات عمومی ((سوره شناسی))

 

 

 

تعداد سوره های قرآن:

 

۱۱۴ سوره

 

سوره ای که بسم الله ندارد

 

سوره ی نهم :توبه ((برائت))

 

چون بسم الله نشان امان ورأفت است و سوره برائت بیزاری نسبت به مشرکان و برداشتن امان است ودر آن شمشیر است.

 

سوره ای که دو بسم الله دارد:

 

سوره ی بیست و هفتم : نمل

 

یکی در آغاز ودیگری در آیه ی 30آغاز نامه ای که حضرت سلیمان (ع)به بلقیس ملکه سبا می نویسد

 

اولین سوره ای که بر پیامبر نازل شد ومحل نزول

 

سوره ی علق در غار حرا در نزدیکی مکه

 

اولین سور ه ی قرآن

 

سوره ی نصر در سال یازدهم هجری در شصت وسومین سال میلاد پیامبر (ص)در حجه الوداع

 

آخرین سوره ی قرآن

 

سوره ناس

 

طولانی  ترین سوره قرآن از نظر تعداد آیات و کلمات و حروف

 

سوره بقره با 286 آیه و6221

کوتاهترین ترین سوره ی قرآن از نظر تعداد کلمات وحروف

 

سوره کوثر

 

بیشترین تعداد سوره ها

 

در جز سی قرار دارد که 37 سوره می باشد.

 

محل آیه الکرسی

 

سوره بقره آیه 255 تا 257

 

تنها سوره ای که در تمام آیاتش کلمه الله ذکر شده است

 

سوره مجادله

 

تنها سوره ای که به زبان بندگان خداست:

 

سوره ی حمد

 

تنها سوره ای که خواندنش در نماز ها واجب است وهر مسلمانی حداقل باید روزانه 10بار آن را بخواند:

 

سوره ی حمد

 

 

 

 

 

تنها سوره ای که 7 سوگند پشت سر هم در آن سوره ذکر شده است:

 

نام حضرت یوسف (ع) در سوره ی یوسف

 

تنها سوره ای که بیشترین نام پیامبران در آن ذکر شده است

 

 

سوره انعام

تنها سوره ای که یک آیه در آن 31بار تکرارشده است:

 

سوره ی الرحمن آیه ی:

 

 ((فبای الا ربکما تکذبان))

تنها سوره ای که هنگام نزول 70000 فرشته آن را بدرقه کردند:

 

سوره انعام

 

تنها سوره ای که 70مورد نام خداوند غیر از کلمه الله در آن ذکر شده است:

 

سوره انعام

 

تنها سوره ای که اکثر آن مبارزه با انواع شرک وبت پرستی وبدعت است :

 

سوره مائده و16مرتبه (این خطاب در سوره بقره آیه ی 11 مرتبه آمده است)

 

سوره ای که بیشترین خطاب یا ایها الذین آمنو  در آن ذکر شده است:

 

 

 

سوره ی مکی و تعداد آن ها:

 

(بزرگ ترین سوره ی مکی:سوره ی شعرا با226آیه و.آخرین سوره ی مکی : سوره مطففین)

 

آیات وسوره هایی که قبل از هجرت نازل شد و86 سوره   می باشد (سیزده سال رسالت پیامبر(ص)در مکه)

 

سوره های مدنی وتعداد آن ها :

 

(بزرگ ترین سوره ی مدنی واولین سوره ی آن:سوره ی بقره با286 آیه و کوچک ترین سوره مدنی سوره ی نصر با سه آیه)

 

آیات وسوره هایی که بعد از هجرت نازل شد و28سوره می باشد((رسالت پیامبر اسلام ده سال بعد از هجرت در مدینه ادامه یافت))

 

سوره هایی که یکجا نازل شد:

 

سوره های:حمد ، توحید،کوثر،مسد((تبت)) ،کافرون،نصر،بینه،فلق ،ناس،ضحی ، عادیات ،مرسلات ،صف، انعام، بقیه ی سوره های قرآن به تدریج وبه طور یکسان نازل شده اند

 

سوره هایی که با حروف مقطعه ((حروف رمز)) آغاز شده است:اولین وآخرین سوره ای که حروف مقطعه دارند: به ترتیب سوره ی بقره و سوره ی قلم نام دارند

 

29سوره می باشند که عبارتند از:

 

سوره های شماره ی 2و3و7و10و11و12و13و14و15و19

 

و20و26و27و28و29و30و31و 32و36و38

 

و40و41و42و43و44و45و46و50و68

 

 


 

سوره ای که به پاکدامنی وعفت ومبارزه با آلودگی ها معروف است:

 

سوره ی نور

 

سوره ای که یه نام از نام های قیامت(حاقه ،واقعه،قارعه) که هر سه نام سوره هستند در آن ذکر شده است:

 

سوره ی حاقه

 

سوره ای که پیامبر فرمودند که این سوره مرا پیر کرد:

 

سوره ی هود  آیه ی

 

 فاستقم کما اُمِرت

 

سوره ای که به نام یکی از اصول دین است:

 

سوره ی  توحید

 

سوره ای که به نام یکی از فروع دین است:

 

سوره ی  حج

 

بلند ترین کلمه قرآن(( فاسقینا کموه))

 

 در این سوره است:

 

سوره ی  حجر آیه 22

 

بلندترین آیه در این سوره است (آیه۲۸۲معروف به آیه ی دِین) :

 

سوره ی  بقره

 

توصیف جالبی از خدا در این سوره است (اززبان ابراهیم(ع)):

 

سوره شعرا ((آیات78 تا82))

از ( الّذی خلقنی فهو یهدین )

سوره هایی که تمام حروف عربی 28حرف در آن جمع هستند :

 

سوره ی فتح،آیه 29( آخرین آیه)

 

سوره ی آل عمران آیه 154

 

 

 

 

تنها سوره ای که در آن آیه ای هست که در بین پیامبران فقط به پیامبر اسلام (ص) می فرماید که پیامت سنگین است:

 

سوره ی مزمل در ایه ی 5((انا سنلقی علیک قولا ثقیلا))

 

تنها سوره ای که بیشترین تعداد کاربرد کلمه قرآن را دارد:

 

سوره شمس ،دارای 11سوگند

 

تنها سوره ای که بیش ترین تعداد کاربرد کلمه ی قرآن را دارد:

 

سوره ی اسرا که کلمه قران 11بار در آن ذکر شده است

 

داستانی ترین سوره ی های قرآن

 

سوره ی نوح است که صددرصد آیات راجع به داستان حضرت نوح (ع) است

 

 

 

سوره یوسف که 88 درصد آن مربوط به داستان حضرت یوسف (ع) است

 

بیشترین تعداد آیه ی مربوط به داستان پیامبران الهی سوره های قرآن:

 

176 آیه سوره  شعرا

 

(سوره ی شعرا با266 آیه بزرگترین سوره از نظر تعداد آیات بعد از سوره ی بقره است)

 

سوره هایی که باخطاب ((یا ایها الناس))شروع می شوند:

 

سوره ی نسا در 15 جز اول قرآن که آیه ی اول این سوره توضیح ((توحید))است.

 

سوره حج در15 جز دوم  قرآن آیه ی اول این سوره توضیح معاد است

 

اولین سوره ای که به سوره ای علنی وآشکار در مکه توسط پیامبر (ص)مطرح شد:

 

سوره نجم

 

پر تکرارترین کلمه از جمله گروه کلماتی که در سوره ها به کار رفته کلمه ی ((الله)) است که بیش تر از سایر کلمات در سوره های زیر به کار رفته است (تقریبا در40 در صد سوره های قرآن که45سوره را شامل می شود(

سوره ها ی :بقره، آل عمران ،نسا،مائده،انعام،انفال،توبه،یونس،رعد،ابراهیم،

 

نحل،حج،نور،نمل،قصص، عنکبوت،روم،لقمان،

 

احزاب،فاطر،صافات،زمر،غافر،شوری،جاثیه،

 

احقاف،محمد(ص)،فتح،حجرات،حدید،مجادله

 

،حشر،ممتحنه،منافقون،تغابون،طلاق،تحریم،

 

نوح،جن،مزمل،بروج،نصر،اخلاص

 

تنها سوره ای که در روایات به نام یکی از امامان معصوم (ع) معروف است:

 

سوره ی فجر است که در روایت امام صادق علیه السلام به سوره ی حسین بن علی علیه السلام معروف است. به خاطر آیه های آخر

یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی زبک زاضیه مرضیه ....

 

سوره هایی که با سوگند آغاز می شود:

 

15 سوره:  صافات،ذاریات،طور،نجم،مرسلات،نازعات،بروج،

 

طارق،فجر،شمس،لیل،ضحی،تین،عادیات،عصر.

 

اولین قسم قرآن از سوره ی صافات شروع می شود.

 

در پنج سوره بعد از حروف مقطعه که سرآغاز آن سوره ها هستند بلافاصله قسم ذکر شده عبارتند از سوره های: ص،ق،ن،یس،زخرف،دخان

 

در دو سوره ی نیز سوگند به صورت جمله خبری بیان کرده:سوره ی قیامه و سوره ی بلد.

 

سوره هایی که سجده واجب دارد

(احکام وذکر آن)

 

درچهار سوره ی قران سجده واجب وجود دارد :

 

1- آیه 15،سجده 2- آیه ی 37 ،فصلت 3- آیه ی آخر سوره نجم 4- آیه ی آخر سوره ی علق

 

اگر کسی این آیات را بخواند وبشنود پس از اتمام آیه یا در صورت فراموشی،هر وقت یادش بیاید باید سجده کند ودر سجده بگوید))ذکر سجده واجب))

 

لا اله الا الله حقا حقا لا اله الا الله ایمانا وتصدیقا لا اله الا الله عبودیا و رقا لامستکبرا ولا مستکبرا بل انا عبد ذلیل خائف  مخسکین مستکین

 

سوره هایی که سجده ی مستحب(مندوبه)  دارند:

 

تنها سوره ای که  سجده مستحب دارد:

 

سوره حج

 

در11سوره :

 

1. آیه آخر سوره ی اعراف   

 

 2.آیه 15 سوره رعد   

 

 3.آیه 48 سوره نحل 

 

 4. آیه 107 سوره ی اسرا   

 

 5. آیه ی 58 سوره ی مریم

 

6. آیه ی 18 سوره حج       

 

7. آیه ی 77 سوره حج   

 

  8. آیه ی 60 سوره ی فرقان

 

9. آیه ی 25 سوره ی نمل

 

 10.آیه ی 24 سوره ی ص   

 

11. آیه ی 21 سوره ی انشقاق

 

 

گرد آورندگان:رضا پور سراج و علی بید گلی

اصلاح توسط اینجانب سید نورالدین خرم شاهی

 تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید