برگرفته از تفسیر نمونه


ويژگيهاى سوره حمد 

1 آهنگ اين سوره 

2 سوره حمد، اساس قرآن است 

3 سوره حمد افتخار بزرگ پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلم ) 

4 تاءكيد بر تلاوت اين سوره 

محتواى سوره 

چرا نام اين سوره فاتحة الكتاب است ؟ 

سؤ ال : 

تفسير: 

نكته ها 

1 آيا بسم الله جزء سوره است ؟ 

2 الله جامعترين نام خداوند 

3 رحمت عام و خاص خدا. 

4 چرا صفات ديگر خدا در بسم الله نيامده است ؟!