مورچه ها در برابر آیات الهی

 سر تعظیم فرود می اورند !

mooryane.jpgاین دو جلد قرآن که در حدود 110 سال پیش توسط فردی به نام «غلامحسین شریف» کتابت شده‌اند در سال 1377 در مسجد ملاحسین در خیابان دکتر شریعتی شهر کرمان کشف شده‌اند. آیات این دو کتاب کاملا سالم مانده است واما موضوع: 

این دو جلد قرآن که در حدود 110 سال پیش توسط فردی به نام «غلامحسین شریف» کتابت شده‌اند در سال 1377 در مسجد ملاحسین در خیابان دکتر شریعتی شهر کرمان کشف شده‌اند.

آیات این دو کتاب کاملا سالم مانده است و موریانه‌ها حتی از حریم مستطیل شکل آیات نیز تجاوز نکرده‌اند.

این دو جلد قرآن نفیس که هر کدام شامل یک جزء از قرآن کریم می باشند، هم‌اکنون درمرکز قرآنی مجمع العهید شهر کرمان نگهداری می شود.

منبع: خبرگزاری فارس