ترا به خدا یه نگاهی به   آیه ۳۱ سوره نساء    بنداز   باور کن خیلی خدای خوبی داریم

ترجمه :

اگر از گناهان بزرگی که از آن نهی شده اید دوری کنید

 ما هم از گناهان دیگر شما می گذریم

و شما را به مقامی نیکو می رسانیم

   می بینی ؟!  دیگه از این بهتر ؟  بیا از همین امشب دور و بر گناه نگردیم

   سختی داره ولی کیفش بیشتره

  بیا امتحان کن   از همین حالا     تبریک بهت میگم  

  تولدت مبارک