عنوان کتاب                                 نویسنده/مترجم                  انتشارات                سال نشر

پژوهشی در تاریخ قرآن کریم         محمد باقر حجتی               فرهنگ اسلامی             ۱۳۶۰

قرآن در اسلام                             علامه طباطبایی                  مزدک                      ۱۳۶۱

آشنایی با قرآن                            مرتضی مطهری                  صدرا                          ؟

قرآن و نسل امروز                       ت:دکتر مهدی فولادوند         بنیاد قرآن                     ؟

در آستانه قرآن                           ت:دکتر محمود رامیار            فرهنگ اسلامی           ؟

سلسله مباحث قرآن شناسی           الیاس کلانتری                          پیام آزادی         ۱۳۶۰      

قاموس قرآن                              سیدعلی اکبرقریشی              دارالکتب الاسلامیه    ۱۳۶۴

قرآن و آخرین پیامبر                     ناصرمکارم شیرازی                   ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛                ؟

شناخت قرآن از زبان قرآن            مسیح مهاجری                     اوج                         ۱۳۶۰

تاریخ قرآن                                ابوعبدالله مجتهد زنجانی        سروش تبریز               ؟

روش برداشت از قرآن                 شهید بهشتی                    سید جمال                       ؟

سرالبیان فی علوم القرآن           سرهنگ حسن بیگلری         سنایی                            ؟

امثال قرآن                               علی اصغر حکمت                  بنیاد قرآن                   ؟

اعجاز قرآن و بلاغت محمد         مصطفی صادق رافعی           بنیاد قرآن                      ۱۳۶۱   

پژوهشی درباره قرآن و پیامبر     فخرالدین حجازی                  بعثت                           ۱۳۵۳

معیارهای اساسی در فهم قرآن    ابوالعلی مودودی                  حر                                  ؟

تاریخ قرآن                               ت:محمدعلی فشارکی          نهضت زنان مسلما          ۱۳۵۹

ما و قرآن                               علی اکبر پرورش                   سید جمال                    ؟

قاموس قرآن                           فقیه دامغانی                       بنیادعلوم اسلامی            ۱۳۵۹

بینات در شان نزول آیات           محمد باقر محقق                  اسلامی                          ۱۳۵۹

واژه های سیاسی قرآن            محمد تقی قادری                      ؟                                  ؟

دانستنی های قرآن                  مصطفی اسرار                      محیا / فلق                     ۱۳۷۹

زینة القرآن                             ناصر زارعی                         کتاب نیستان               ۱۳۷۵

قرآن شناخت                         بهاءالدین خرمشاهی                 طرح نو                      ۱۳۷۴

نام های زیبای قرآنی فرزندان   نورالدین خرم شاهی            انجمن اولیا و مربیان           ۱۳۷۳

مبحثی در علوم قرآن             محمدعلی لسانی فشارکی  بنیاد علوم اسلامی                    ۱۳۶۱

جواهرالقرآن                          ت:حسین خدیو جم              سازمان چاپ                     ۱۳۶۵

روح البیان در علوم قرآن          هدایت الله روحانی                مرتضوی    

برداشتی نو از قرآن               بی آزار شیرازی                         ؟                                 

و بسیاری از کتاب های مفید دیگر ........