***     اطلاعات قرآنی     ***

اقسام نزول وحی

۱-القای معنی و مقصود بر قلب پيامبر (ص) بدون واسطه ی  فرشته ی وحی .

۲-سخن گفتن با پيامبر از پس پرده، چنانکه خداوند از ورای شجر ، با موسی(ع) سخن گفت و موسی (ع) هم ندای الهی را شنيد .

۳-القای امری به فرشته ی وحی تا او وحی الهی را از جانب خداوند به يکی از انبياء ابلاغ نمايد .

لازم به ذکر است که اين ۳ قسم وحی در قرآن کريم ( سوره ی شوری - آيه ی  ۵۱) آمده است .