امروز که در سایت های مختلف  قرآنی گشت می زدم به یک سایت خوب رسیدم

 که فقط آدرسشو براتون می نویسم

امیدوارم خوشتون بیاد http://parsquran.com/