سایت های ویکی پدیا یا دانشنامه آزاد در تمام کشورها به مخاطب این اجازه را می دهد که اطلاعات خود را به متن موجود  ، اضافه و یا آن را اصلاح کند

مدت هاست که بخش قرآنی ویکی پدیا نیز فعال است و شما از طریق آدرس زیر می توانید دانسته های خود را در آن درج کنید :

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86#endnote_http://www.efarsi.org/quran/apx24.html