آلبرت انیشتین :

قرآن کتاب جبر یا هندسه نیست . مجموعه ای از قوانین است که بشر را به راه صحیح ، راهی که بزرگترین فلاسفه و دانشمندان دنیا از تعریف آن بی نیازند ، هدایت می کند .

پروفسور هانری کربن ( اسلام شناس معروف فرانسوی ) :

اگر قرآن خرافی بود و از جانب خداوند نبود هرگز جرات نمی کرد که بشر را به علم و تعقل و تفکر دعوت کند ! هیچ اندیشه ای به اندازه قرآن و محمد ، انسان را به دانش فرا نخوانده است تا آنجا که قریب ۹۵۰ بار در قرآن از علم و عقل و فکر سخن رفته است !!

ژان ژاک روسو ( متفکر و روانشناس مشهور فرانسوی ) :

بعضی از مردم بعد از این که مقدار کمی عربی یاد گرفتند ، قرآن را خوانده و درست درک نمی کنند .آنها اگر می شنیدند که محمد (ص ) با آن کلام فصیح و آهنگ رسای عربی آن را می خواند هر آینه به سجده می افتادند و ندا می کردند : ای محمد عظیم ! دست مارا بگیر و به محل شرافت و افتخار برسان ! ما به خاطر یاری تو حاضریم جان خویش را فدا سازیم .