در نمایشگاه کتابی که ۲هفته پیش در طی ۶ روز در شهر پتنا، مرکز ایالت بیهارهندوستان برگزار شد، قرآن بیشترین فروش را داشت و اکثر خریداران قرآن کریم، افرادی غیر مسلمان بودند. 

در این نمایشگاه کتاب بیش از ۵۰۰ نسخه قرآن به فروش رفته و این امر موجب شگفتی فروشندگان نمایشگاه شده است.( مشتاک عمری ) مدیر فروش انتشارات گودورد مستقر در نیودهلی گفت: تقریباً ۵۰۰ نسخه قرآن طی یک هفته فروش رفته و افراد بسیاری برای خرید قرآن به این غرفه آمدند که این تعداد باعث تعجب بود. عمری اظهار داشت: تاکنون با چنین درخواست های فراوانی برای خرید قرآن رو به رو نشده بودم . بیش از ۷۵ درصد خریداران غیر مسلمان بودند. حدود ۲۵۰ نسخه از قرآن با ترجمه به زبان هندی و بیش از ۱۰۰ نسخه با ترجمه به زبان انگلیسی فروش رفته است. کمتر از ۲۵ کپی از قرآن نیز به زبان عربی و اردو فروش رفته است.

مدیر فروش انتشارات گودورد یادآور شد: سال گذشته در نمایشگاه کتاب ایالت میزورام ۲۵۰ کپی از ترجمه انگلیسی قرآن را به فروش رسانده و این تعداد در این ایالت بسیار قابل توجه است چون اکثریت جمعیت این ایالت شمال شرقی هندوستان را مسیحیان تشکیل می دهند. فروشنده انتشارات عمارات الشریعه نیز گفت: هندوها بیشتر به دنبال ترجمه قرآن به زبان هندی هستند و استدلال آنها این است که قصد دارند اسلام را بیشتر بشناسند و این شناخت باید به واسطه مطالعه منابع و متون اصلی صورت گیرد.

بسیار از ناشران حاضر در این نمایشگاه ، شناخت اسلام را از علل خریداری قرآن معرفی کرده و آن را نشانه خوبی برای بهبود وضعیت تبعیض آمیز مسلمانان در سرزمین ۷۲ ملت دانستند .