این روزها آرام و قرار ندارم تا وارد گوگل میشم فورا دنبال سایت های مفید قرآنی می گردم تا اونو به همه معرفی کنم ،

 امشب هم یک سایت عالی به چشمم خورد که موارد زیر را برای مخاطب درج کرده بود :

 متن قرآن ، ترجمه قرآن ، تفسیر راهنما ، فرهنگ موضوعی تفاسیر ، دائره المعارف قرآن ،

 کتاب شناسی قرآنی ، پرسمان های قرآنی    و..... خیلی موارد دیگر

امیدوارم لذت ببرید