۱- آیا می دانید درقرآن کلمات فارسی هم مثل دینار ، زنجبیل ، یاقوت ، مشک ، قفل ،...وجود دارد ؟

۲- آیا می دانید (ژول لابوم  دانشمند فرانسوی ) در کتاب (تفصیل الآیات القرآن الحکیم ) موضوعات مطرح شده در قرآن را به ۹ دسته (۱-تاریخ ۲- تبلیغ ۳- تورات ۴- ماوراء طبیعت ۵- قرآن ۶- عقاید ۷- شریعت ۸- علوم و فنون ۹- تهذیب اخلاق ) تقسیم کرده است؟

۳- آیا می دانید سوره مجادله تنها سوره قرآن است که در تمام آیات آن کلمه  (الله) وجود دارد؟

۴- آیا می دانید اولین قرآن چاپی در سال ۱۵۳۰ هجری و در شهر (بندقیه) به چاپ رسید اما مقامات کلیسا دستور دادند همه آنها را از بین ببرند؟

۵- آیا می دانید (  آیه ۱۵۴ سوره آل عمران و   آیه ۲۹ سوره فتح   )  آیاتی هستند که تمام حروف الفبای عربی در آن ها وجود دارد؟