امشب سعی کردم بهترین سایت ها و وبلاگ هایی را که هم در عرصه قرآن و هم در عرصه خبر مفید بودند را شکار کنم و در بخش لینک ها قرار دهم مطمئنا راضی و دست پر برمی گردید