آیا می خواهید با ترتیب نزول  آیات و تعداد آیات قرآن و نیز ترجمه آیات قران آشنا شوید ؟

پس همین حالا یه سری به این آدرس بزنید

http://www.banitak.com/quran/index.jsp