نخستین تفسیر تصویری قرآن کریم

نخستین تفسیر گرافیکی قرآن کریم با عنوان خبر بزرگ برای کودکان پیش دبستانی و دبستانی به همت (موسسه قرآنی تفسیر جوان) منتشر شد. این تفسیر به زبان‌های انگلیسی، عربی و فارسی بوده و بخش فارسی این تفسیر از ترجمه (مصطفی رحماندوست) شاعر و نویسنده کتاب‌های کودکان و نوجوانان انتخاب شده است.

بخش انگلیسی براساس ترجمه پروفسور (آرتورجی آربری) استاد کرسی فارسی و عربی دانشگاه های کیمبوج و قاهره که بهترین ترجمه قرآن کریم به قلم یک غیر مسلمان در جهان محسوب می‌شود انتخاب شده. تصویر سازی هر آیه از سوی جمعی از گرافیستهای حرفه‌ای با مشاوره جمعی از کاشناسان و روانپزشکان و با توجه به
روانشناسی رنگ‌ها انجام گرفته است تا پیام آیه برای کودکان و نوجوانان با متون اصیل تفسیری قرآن کریم همخوانی داشته باشد