نمی دانم شانس ندارم یا که خداوند از من قبول نمی کند چون از ساعت ۹ شب تا حالا یک عالمه مطلب نوشتم تا درج کنم ولی همه با یک فرمان غلط پاک شد  !! 

با یک حدیث مبارک از نبی مکرم اسلام (ص) مطالب امشب را خاتمه می دهم  :

وای به حال کسی که آیات الهی را بر زبان آورد ولی در آنها تدبّر نکند