نبی مکرم اسلام(ص)، به امر حفظ آيات قرآن کريم، بسيار اهميت می داد و مسلمانان را به آن ترغيب می کرد.ضمنا وا  می داشت آنچه را حفظ کرده اند ، نزد او بخوانند.

حافظان وقاريان نيز آنچه را فرا گرفته بودند،خدمت ايشان می خواندند، و آن حضرت با دقت استماع می فرمود، و تقرير يا تصحيح می کرد.

تعداد حافظان بسيار بود، و بنا بر يک بررسی لااقل  ۱۴۰  نفر در زمان رسول خدا (ص)،حافظ قرآن بودند. ولی آنان که بيش از همه مورد تاييد هستند عبارتند از :

علی بن ابيطالب (ع)        ابيٌ ابن کعب        ابوالدٌرداء              زيدبن ثابت

عبدالله ابن مسعود          ابو موسی اشعری