اولين ها وآخرين ها ي قرآني

1- اولين سوره كامل كه بر پيامبر اسلام (ص)نازل شد ؟

 2- اولين سوره كه پيامبر(ص) آن را در مكه اعلام كرد ؟

3- اولين سوره كه در مدينه نازل شد ؟

4- اولين آيه كه به پيامبر(ص) نازل شد ؟

 5- اولين شخصي كه قرآن را جمع آوري كرد وسپس آن را نگاشت ؟

6- اولين كسي كه قرآن را اعراب گزاري ونقطه گذاري نمود ؟

 7- اولين آیه اي كه امام مهدي (عج) هنگام ظهور براي اصحاب تلاوت مي فرمايند ؟

8- اولين كسي كه قرائات مختلف را در هفت قرائت منحصر ساخت ؟

 9- اولين كسي كه در علم« قرائت قرآن » كتاب نوشت ؟

10-اولين كسي كه در« آيات الاحكام» كتاب نوشت ؟

11- اولين كسيكه درباره «‌فضايل قرآن» كتاب نوشت؟

12- اولين كسيكه براي قرآن كريم تفسير نوشت(نخستين مفسر ) چه كسي بود؟

13- اولين كسيكه « طبقات مفسران » فرآن را نوشت؟

14- اولين « كشف الآيات » قرآن را چه كسي تاليف نمود؟

15- اولين چاپ قرآن در دنيا در چه سالي انجام شد؟

16- اولين قرآن در ايران د رچه سالي به چا پ رسيد؟

 17- اولين قرآني كه در شصت صفحه چا پ شد كدام بود؟

18- اولين مترجم قرآن به زبان لاتين چه كسي بود؟

 19- اولين مترجم قرآن به زبان اسپانيائي چه كسي بود؟

 20 - اولين مترجم قرآن به زبان آلماني چه كسي بود؟

 21- اولين مترجم قرآن به زبان فرانسوي چه كسي بود؟

22- اولين مترجم قرآن به زبان انگليسي چه كسي بود

23- اولين بنيانگذاربزر گترين موسسه قرآني در قم مقدس چه كسي بود؟

 24- آخرين سوره اي كه به پيامبر (ص) نازل شد؟

25- آخرين سوره اي كه در مكه نازل گرديد؟

26- آخرين سوره اي كه در مدينه نازل گرديد؟

 27- آخرين آيه سوره فتح چه خصوصيتي دارد؟

پاسخ به پرسشهاي قرآني فوق الذكر

1- سوره علق 2- سوره نجم 3- سوره مطففين 4- « اقراء بسم ربك الذي ...» سوره علق 5- امام علي عليه السلام 6- ابو الاسود دوئلي شاگرد امام علي(ع ) به دستور ايشان 7- « بقيه الله خير لكم ان كنتم مومنين » هود/86 8- ابابكر بن احمدبن موسي درقرن سوم ه. ق 9- ابان بن تغلب شاگرد مولي علي عليه السلام 10- محمد بن سائب 11- ابي بن كعب 12- بن عباس 13- جلال الدين سيوطي 14- آيه الآيات فرقاني 15- درسال 1105هجري قمري در هامبورگ(1694ميلادي ) 16- در تهران سال 1244 قمري 17- 131۱ه.ق چاپ سنگي بمبئي پاكستان خط محمدی لاری 18- رابرت كتوني در سال 1343ميلادي 19- آبراهام طيلطله اي بدستور آلفونس دهم 20- سولومون شرايگر از روي متن آلماني 21-آندره دوريه سال 1347ميلادي 22- الكساندر روس 23- آيه الله العظمي سيد محمد رضا گلپايگاني 24- سوره نصر 25- آيه 281 سوره بقره ( البيان –ذيل آيه) 26- سوره مومنون 27- سوره برائت