گرچه حاج آقای قرائتی نیاز به معرفی ندارند ولی برای خودم جالب بود که امشب فهمیدم ایشان سایت درس هایی از قرآن را هم دارند در این سایت بخش های مختلف قرآنی به شکل زیبایی طراحی شده و تفسیر نور هم که از نمونه کارهای ایشان است در سایت آمده است

حتما به این سایت پربار مراجعه کنید :

http://www.qaraati.net/