ای مسلمانان  !  از هر جنس و سنی که هستيد ، ،لطفا روی اين مطلب تامل کنيد:

من می گويم همه ی ما به نحوی بايد ادای وظيفه ی مسلمانی خودمان را نسبت به قرآن بجا بياوريم .

اگر شعر می گوييد ،اگر نويسنده هستيد ، اگر صدايتان خوب است ،اگرنقاشی بلديد ،اگر می توانيد سخنرانی کنيد ، و........

بايد همه بسيج شويم و يک کار قرآنی در سطح خودمان انجام دهيم .نوع کارش به خودتان مربوط است، ولی اگر می خواهيد ارادتان را به رسول الله(ص) و ائمه ی اطهار (ع) نشان دهيد ، و خداوند متٌعال از شما راضی باشد ، حتما روی اين نکته تامٌل کنيد،و از همين حالا به فکر ذخيره های معنوی باشيد

من در سطح خودم که يک معلم قرآن هستم علاوه بر تدريس ، مشغول تاليف يک کتاب قرآنی هستم ، اميدوارم که خداوند متعال به همه توفيق عطا کند تا در راه قرآن قدم بردارند .

معطل نشويد . تمام هم وغم خود را به اين نکته معطوف کنيد . و از همين فردا شروع کنيد.