اطلاعات قرآنی( معرفی حضرت يوسف (ع) )

حضرت یوسف (ع) فرزند حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم (ع)  از پیامبران بنی اسرائیل و از انبیای عظام الهی ، پدرش یعقوب (ع) ، چنان که در قصص الانبیا نیشابوری آمده است ۷ زن داشت و از هر یک ۲ پسر و یک دختر   اما طبق مشهور ۱۲ پسر داشت در هر حال یوسف (ع) و بنیامین از زنی به نام راحیل بودند که بسیار محبوب یعقوب (ع) بود و در جوانی مرده بود و لذا یعقوب (ع) این یادگاران او را بیشتر از فرزندان و پسران دیگرش دوست داشت در مجموع برادران به او رشک ورزیدند و او را در چاهی افکندند . کاروانی او را برگرفت و به غلامی به مصر برد و به خانواده عزیز مصر راه یافت و در آنجا زلیخا زن عزیز مصر شیفته او شد و از او کام خواست و یوسف (ع) خویشتنداری کرد و به مکر و دسیسه زن به زندان افتاد . در نهایت پس از این که بی گناهیش ثابت شد آزاد گردید و به جاه و منصب والا رسید و در حق برادران به نیکی رفتار کرد

از کتاب قرآن شناخت : بهاء الدین خرمشاهی 

/ 0 نظر / 45 بازدید