اطلاعات قرآنی (آداب حفظ قرآن ۲)

1 ـ در همه كارها و به خصوص در اين راه, از خداوند متعال كمك بخواهيد.

2 ـ سعى كنيد هميشه و مخصوصا موقع حفظ با وضو باشيد.

3 ـ قرآن را زير نظر استاد حفظ كنيد.

4 ـ حفظ قرآن را از جزء سى ام شروع كنيد.

5 ـ در كار حفظ, مداومت داشته باشيد.

6 ـ براى حفظ, برنامه ريزى داشته و بر ذهن فشار نياوريد.

7 ـ به مقدار كم, ولى خوب حفظ كنيد.

8 ـ قرآن را زمانى كه آرامش فكرى داريد, حفظ كنيد.

9 ـ قرآن را در محلى آرام و بدون سرو صدا حفظ كنيد.

10 ـ در كار حفظ, نظم داشته باشيد.

11 ـ قرآن را مواقع راه رفتن, حفظ نكنيد.

12 ـ از يك قرآن مشخص با قطع متوسط و خط عثمان طه استفاده كنيد.

13 ـ هنگام حفظ, آيه ها را با صداى متوسط قرائت كنيد.

14 ـ سعى كنيد موقع حفظ, ترجمه آيه ها را نيز ملاحظه كنيد.

15 ـ براى از بين بردن اشتباه هاى حفظى, آنچه را حفظ كرده ايد, براى شخص ديگرى بخوانيد.

16 ـ آيه هاى حفظ شده را هميشه تكرار كنيد.

17 ـ به نوارهاى ترتيل گوش كنيد.

18 ـ از غذاى مطبوع, مناسب و به موقع استفاده كنيد.

*منبع
شبکه ی بلاغ

/ 0 نظر / 62 بازدید