اطلاعات قرآنی

فرق تورات وانجيل قبلي با فعلي( در قرآن )

پرسش: 

آيا كتاب هاى آسمانى قبلى تورات و انجيل از نظر تاريخى با تورات

 

 و انجيل فعلى كه در دست يهوديان و مسيحيان است مغايرتى دارد، يا خیر؟ 

 

 پاسخ:

آرى! آن چه خداوند بر حضرت موسى و عيسى نازل فرموده بود با آن چه

 

هم اكنون در دست يهوديان و مسيحيان است (تورات و انجيل فعلى) تفاوت هايى

 

دارد و تورات و انجيلى كه خدا نازل فرموده بود از بين  رفته است و چنان كه خود

 

مسيحيان معتقدند و در انجيل ها و  ساير كتاب ها و رساله هاى مسيحيان تصريح

 

شده است، اين تورات و انجيل فعلى سال ها پس از حضرت مسيح و به وسيله

 

ياران حضرت مسيح نوشته شده است.

 

خدا در قرآن، تورات و انجيل واقعى را مايه نور و هدايت مردم شمرده مى فرمايد:

 

ما تورات را نازل كرديم، در حالى كه در آن هدايت و نور بود و پيامبران ـ كه در برابر

 

فرمان خدا تسليم بودند ـ با آن براى يهود حكم مى كردند.

 

و در چند آيه بعد مى فرمايد:

 

و به دنبال آن ]پيامبران[ عيسى بن مريم را فرستاديم، در حالى كه كتاب تورات را

 

كه پيش از او فرستاده شده بود، تصديق مى كرد و انجيل را به او داديم كه در آن

هدايت و نور بود... .[1]

 

اين در حالى است كه درباره كتاب هاى فعلى كه در دست يهود و نصاراست

 

مى فرمايد:

 

پس، واى بر آنها كه نوشته اى با دست خود مى نويسند، سپس مى گويند اين از

 

طرف خداست، تا آن را به بهاى كمى بفروشند. پس واى بر آن ها از آن چه با

 

دست خود نوشتند و واى بر آنان از آن چه از اين راه به دست مى آورند[2]

 

براى آشنايى بيشتر درباره تحريف هاى كتاب هاى تورات و انجيل به كتاب آشنايى با اديان بزرگ، نوشته حسين توفيقى مراجعه كنيد 


[1]. مائده، آيه 46. 

[2]. بقره، آيه 79

 

/ 0 نظر / 43 بازدید