اطلاعات قرآنی (رد ادعای اعجاز عددی قرآن)

عباس یزدانی در مقاله «اعجاز عددی و نظم ریاضی قرآن» که در شماره 67 مجله کیهان اندیشه چاپ شده است نقدی را بر نظریه دکتر رشاد خلیفه مبنی بر اعجاز عددی قرآن وارد کرده است که عیناً می آید:

23سال پیش شیمیدانى مصرى به نام دکتر رشاد خلیفه که در امریکا اقامت داشت ،پس از سه سال کار مداوم و استفاده از کامپیوتر! ادعا نمود که نظم حیرت انگیزى رادر قرآن کشف نموده است .

ایشان گفت : تعداد تکرار حروف و کلمات در قرآن ،کاملا سنجیده و حساب شده است و از تناسب و نـظمى شگفت انگیز حکایت مى کند و نتیجه گرفت که چون هیچ مؤلف و نویسنده اى نمى تواند در ضـمـن نـگـارش کـتاب ، مراعات تعداد تکرار حروف و کلمات خود را نموده و نظمى خاص در میان آنها تعبیه کند، پس این ویژگى خاص قرآن بوده و وجهى از وجوه اعجاز آن به شمارمى رود.
بقیه مقاله را از طریق این آدرس مطالعه کنید

http://www.asriran.com/fa/news/160851
/ 1 نظر / 148 بازدید
من

در کتاب زیر نقدهایی بر اعجاز علمی و عددی قران وارد شده است. لطفا در صورت امکان مطالعه و پاسخ دهید. لینک دانلود : https://sites.google.com/site/jhgjgjfgf/hjgjhgufuy/naghd%20ejaze%20elmi%20va%20riazi%20quran.pdf?attredirects=0&d=1