اطلاعات قرآنی(کنیه ها و القاب در قرآن)

کنیه ها و القاب در قرآن

 

ابولهب : کنیه شخصی بنام عبدالعزى بوده است که قرآن اورا به این نام مورد نکوهش قرار داده است و غیر از این مورد کنیه ی دیگری در قرآن نیامده است.

اسرائیل : لقب حضرت یعقوب (ع) و معنی آن عبدالله ( بنده ی خدا ) یا سری الله است ( جون وقتی هجرت کرد شبانه راه را بیمود)

بنی اسرائیل : لقب قوم یهود است

ذوالقرنین : لقب یکی از مردان خوب خداست ( بعضی ها او را کورش می دانند)

مسیح : لقب حضرت عیسی (ع) است و معنی آن بع قولی صدىق و به قولی یعنی اینکه هیچ بیماری را مسح نکند مگر اینکه شفا یابد

الیاس : به قولی لقب حضرت ادریس (ع) است

ذوالکفل : می گویند لقب حضرت الیاس (ع) است و به قولی لقب یسع و یا لقب یوشع و یا زکریا

نوح : که نامش عبدالغفار بوده از بیامبران بزرگ الهی است که لقبش نوح یعنی بسیار نوحه گر بوده است

فرعون : لقب هریک از شاهان مصر بوده است

تبع : لقب شاهان یمن بوده است

/ 0 نظر / 162 بازدید