اطلاعات قرآنی

با تشکر از دوستانی که مرا به ادامه ی راه تشويق کردند، اطلاعات قرآنی امشب را بصورت سوالی مطرح می کنم .

شما ابتدا بدون نگاه به جواب ، خودتان را محک بزنيد که به عنوان يک مسلمان چه اطلاعاتی از قرآن داريد ، سپس در پايان به جوابها نگاه کنيد.

۱- قرآن کريم با قرآن مجيد چه فرقی دارد؟

۲-قرآن چند سوره ، چند آيه ، چند جزء  و چند حزب دارد؟

۳-قرآن در چند سال بر پيامبر اسلام نازل شد؟

۴-اولين و آخرين سوره ای که در قرآن هست چه نام دارند؟

۵-در جمله ی (بسم الله الرحمن الرحيم) ، رحمان با رحيم چه فرقی دارد؟

 

جواب ها :

جواب سوال ۱ :هيچ فرقی ندارد. قرآن اسم است و(کريم ،مجيد،شريف، عظيم،.....)صفات قرآن هستند.مثل اين که بگوييم : پسر خوب ، پسر مودب، پسرعزيز ، ...که در اين جا هم (خوب-مودب-و عزيز)، صفات پسر هستند.

جواب سوال۲ :قرآن دارای ۱۱۴ سوره    ۶۲۳۶ آيه   و۳۰ جزء  و ۱۲۰ حزب است(هر جزء از ۴ حزب تشکيل شده است)

جواب سوال ۳ : در ۲۳ سال . (۱۳ سال در مکه و ۱۰ سال در مدينه)

جواب سوال ۴ : اولين سوره ی قرآن ، سوره ی حمد(يا فاتحه الکتاب) ، و آخرين سوره ی آن ، سوره ی ناس(به معنی مردم) است.

جواب سوال ۵ : رحمان صفت عام خداوند است و شامل مشرک و کافر هم می شود مثل بهره مندی آنها از نعمت های الهی مانند نزول باران ، اعطای روزی و....ولی رحيم صفت خاص خداست که انشا ءالله شامل مومنين و پاکان درگاهش  می شود

/ 0 نظر / 42 بازدید