اطلاعات قرآنی (انتشار کتاب سیاست در قرآن)

کتاب «سیاست در قرآن»

برای اولین بار به سه زبان منتشر می‌شود

 در این کتاب مسئله سیاست به شکلی نوین از میان آیات قرآن استخراج و در محورهایی مانند وحدت ملی، تعاون اجتماعی، گفت و گو و بیگانه‌ستیزی مطرح شده است که به زودی منتشر می‌شود.

 از 80 محور پیش بینی شده کتاب سیاست در قرآن تنها 71 محور آن گردآوری و نوشته شده است،  در هر بخش از این کتاب ابتدا محور مورد بررسی از جنبه‌های گوناگون تعریف و سپس نکته‌های گردآوری شده از آیات همراه با توضیح آن‌ها بیان می‌شود.

 انتشارکتاب‌سیاست‌درقرآن کتاب سیاست در قرآن در دو جلد 730 صفحه‌ای با قطع وزیری به زودی روانه بازار می‌شود همچنین ترجمه عربی و انگلیسی این کتاب همزمان با نگارش آن تهیه می‌شود

 مسعودپور از پایان نگارش این کتاب تا پایان خرداد سال جاری خبر داد و گفت: کتاب سیاست در قرآن در دو جلد 730 صفحه‌ای با قطع وزیری به زودی روانه بازار می‌شود.

وی در پایان از تهیه ترجمه عربی و انگلیسی این کتاب همزمان با نگارش آن خبر داد.

 مسعودپور تاکنون سه کتاب با عنوان‌های «حقوق بشر از سه زاویه سیاست روز، اعلامیه حقوق بشر و مبانی اسلامی»، «نظام سیاسی اسلام، فارماکولوژی تئوکراسی» و «مبانی دانش تحلیل سیاسی یا متدولوژی پلتیک» و بیش از 35 مقاله را در کارنامه علمی و پژوهشی خود دارد

/ 0 نظر / 48 بازدید