اطلاعات قرآنی(جدول نزول سوره ها)

جدول سوره‏های مکی و مدنی 

  دانشنامه اینترنتی قرآن

جدول سوره‏های مکی و مدنی در پایان این فصل به پیروی از سایر کتب علوم قرآنی که اسامی سور مکی و مدنی را به ترتیب نزول فهرست می‏کنند، نظری اجمالی بر این سوره‏ها خواهیم داشت. دوروایت ابن عباس و جابر بن زید، که سیوطی و دیگران آنها را در ترتیب نزول سور ملاک قرار داده‏اند، معمولا مورد استناد قرار می‏گیرند; ولی بعضی معتقدند:

این روایات به هیچ وجه قابل اعتماد نیست; زیرا روشن نیست که ابن‏عباس این ترتیب را از خود پیامبر اکرم‏6 فراگرفته یا از کسانی دیگر، که معلوم نیست چه کسانی بوده‏اند، یا از راه اجتهاد و نظر خود، که فقط برای خودش حجیت دارد. از نظر ارزش تاریخی نیز، ابن عباس جز زمان ناچیزی از حیات پیامبر را درک نکرده و بدیهی است که در نزول این همه سوره‏های قرآن حاضر و شاهد نبوده و اگر ترتیب او اجتهادی نباشد از دیگران شنیده که خبر بی‏مدرک است و حجیت ندارد. بنابراین تنها راه تشخیص ترتیب سوره‏های قرآنی و مکی یا مدنی بودن آنها، تدبر در مضامین آنها و تطبیق آن با اوضاع و احوال پیش از هجرت و پس از هجرت می‏باشد. چنان که مضامین سوره‏های انسان و عادیات و مطففین به مدنی بودن آنها گواهی می‏دهد; در حالی که در این روایات آنها را جزو سور مکی قرار داده‏اند (8) .

سیوطی روایت ابن عباس در ترتیب سوره‏های مکی و مدنی را در الاتقان، (ج‏1، ص‏31 -32) ذکر نموده است; در این روایت‏سوره «فاتحة‏الکتاب‏» ذکر نشده است. اما در روایتی که از جابر (ص‏81) نقل‏می‏کند، سوره فاتحه پنجمین سوره در ترتیب نزول سوره‏های مکی است. براساس این روایات تعداد سوره‏های مکی 86 سوره، ورقم سوره‏های مدنی، 28 است.

البته در مورد بعضی از سوره‏های قرآن کریم در مکی یا مدنی بودن آنها اختلاف نظر وجود دارد که به جهت پرهیز از طولانی شدن بحث، از آن صرف‏نظر می‏کنیم.

ما به تبعیت از التمهید که سوره «فاتحة‏الکتاب‏» را در ترتیب روایت ابن عباس قرارداده، جدول سوره‏ها را تنظیم کرده‏ایم. در این ترتیب آغاز هر سوره مورد نظر است. بنابراین اگر چند آیه از آغاز یک سوره نازل شده باشد، بعد سوره‏ای دیگر نازل و سپس آیات سوره نخست، تکمیل شود، در ترتیب نزول، سوره اول بر سوره دوم مقدم می‏شود.

جدول ترتیب نزول سوره‏های مکی (86 سوره)

ترتیب نزول - ترتیب مصحف - نام سوره

1 - 96 - العلق

2 - 98 - القلم

3 - 73 - المزمل

4 - 74 - المدثر

5 - 1 - الفاتحة

6 - 111 - المسد

7 - 81 - التکویر

8 - 87 - الاعلی

9 - 92 - اللیل

10 - 89 - الفجر

11 - 93 - الضحی

12 - 94 - الانشراح

13 - 103 - العصر

14 - 100 - العادیات

15 - 108 - الکوثر

16 - 102 - التکاثر

17 - 107 - الماعون

18 - 109 - الکافرون

19 - 105 - الفیل

20 - 113 - الفلق

21 - 114 - الناس

22 - 112 - التوحید

23 - 53 - النجم

24 - 80 - عبس

25 - 97 - القدر

26 - 91 - الشمس

27 - 85 - البروج

28 - 95 - التین

29 - 106 - قریش

30 - 101 - القارعة

31 - 75 - القیامة

32 - 104 - الهمزة

33 - 77 - المرسلات

34 - 50 - ق

35 - 90 - البلد

36 - 86 - الطارق

37 - 54 - القمر

38 - 38 - ص

39 - 7 - الاعراف

40 - 72 - الجن

41 - 36 - یس

42 - 25 - الفرقان

43 - 35 - فاطر

44 - 19 - مریم

45 - 20 - طه

46 - 56 - الواقعة

47 - 26 - الشعراء

48 - 27 - النمل

49 - 28 - القصص

50 - 17 - الاسراء

51 - 10 - یونس

52 - 11 - هود

53 - 12 - یوسف

54 - 15 - الحجر

55 - 6 - الانعام

56 - 37 - الصافات

57 - 31 - لقمان

58 - 34 - سبا

59 - 39 - الزمر

60 - 40 - غافر

61 - 41 - فصلت

62 - 42 - الشوری

63 - 43 - الزخرف

64 - 44 - الدخان

65 - 45 - الجاثیة

66 - 46 - الاحقاف

67 - 51 - الذاریات

68 - 88 - الغاشیة

69 - 18 - الکهف

70 - 16 - النحل

71 - 71 - نوح

72 - 14 - ابراهیم

73 - 21 - الانبیاء

74 - 23 - المؤمنون

75 - 32 - السجدة

76 - 52 - الطور

77 - 67 - الملک

78 - 69 - الحاقة

79 - 70 - المعارج

80 - 78 - النبا

81 - 79 - النازعات

82 - 82 - الانفطار

83 - 84 - الانشقاق

84 - 20 - الروم

85 - 29 - العنکبوت

86 - 83 - المطففین
 
جدول ترتیب نزول سوره های مدنی (28 سوره)

87 - 2 - البقرة

88 - 8 - الانفال

89 - 3 - آل عمران

90 - 33 - الاحزاب

91 - 60 - الممتحنة

92 - 4 - النساء

93 - 99 - الزلزال

94 - 57 - الحدید

95 - 47 - محمد(ص)

96 - 13 - الرعد

97 - 55 - الرحمن

98 - 76 - الانسان

99 - 65 - الطلاق

100 - 98 - البینة

101 - 59 - الحشر

102 - 110 - النصر

103 - 24 - النور

104 - 22 - الحج

105 - 63 - المنافقون

106 - 58 - المجادلة

107 - 49 - الحجرات

108 - 66 - التحریم

109 - 62 - الجمعة

110 - 64 - التغابن

111 - 61 - الصف

112 - 48 - الفتح

113 - 5 - المائدة

114 - 9 - براءة

آیات مستثنیات آیا در سوره‏های مکی، آیات مدنی و یا در سوره‏های مدنی، آیات مکی وجود دارد؟ بسیاری به این سؤال پاسخ مثبت داده‏اند. سیوطی در بیانی مفصل، استثنائات آیات در سوره‏های مکی و مدنی را ذکر کرده‏است; مثلا گفته است: «در سوره بقره که مدنی است، دو آیه استثناست، که آیات 109 (فاعفوا واصفحوا) و 272 (لیس علیک هدیهم) است و....» (9)

التمهید همین موارد را به تفصیل ذکر نموده ولی وجود استثنا را، چه در سوره‏های مکی و چه در سوره‏های مدنی، رد کرده است (10) .

در فرهنگ آماری کلمات قرآن کریم، آیات مستثنیات براساس تفسیر کشاف زمخشری که با تنویر المقیاس من تفسیر ابن عباس و تاریخ القرآن، از ابوعبدالله زنجانی و المعجم المفهرس نیز هماهنگی دارد، در دو جدول توزیع کلمات مدنی در سوره‏های مکی به تفکیک سوره و آیه و توزیع کلمات مکی در سوره‏های مدنی به تفکیک سوره و آیه آورده شده و نتیجه بررسی آماری آن در جدول صفحه بعد نشان داده شده است (11) .

تعداد سوره‏های قرآن: 114

سوره‏های مکی: 86

سوره‏های مدنی: 28

تعداد آیات قرآن: 6236

آیات مکی: 4468

آیات مدنی: 1768

تعداد کلمات قرآن کریم: 77807

کلمات مکی: 45653

کلمات مدنی: 32154

تعداد سوره‏ها، آیات و کلمات قرآن کریم به تفکیک مکی و مدنی

نوع سوره - تعداد سوره‏ها - تعداد آیات - مدنی - مکی - تعداد کلمات - مکی - مدنی

مکی - 51 - 1683 - 1683 11492 - 11492-

مدنی - 26 - 1419 1419 - 26412 26412

مکی با آیات مدنی - 35 - 2930 - 2776 - 154 - 36154 - 34013 - 2142

مدنی با آیات مکی - 2 - 204 - 9 - 195 - 3748 - 148 - 3600

جمع - 114 - 6236 - 4468 - 1768 - 77807 - 45653 - 32154

به موجب این آمار، 4468 آیه مکی با 45653 کلمه و 1768 آیه مدنی با 32154 کلمه در قرآن مجید وجود دارد; یعنی 6/71% آیات مکی و 4/28% آن مدنی است. این نسبت‏ها برای کلمات به ترتیب 7/58% (حدود سه پنجم) و 3/41% (حدود دو پنجم) است.

 

 

/ 7 نظر / 721 بازدید
تبديل وبلاگ به سايت

سلام دوست عزيز ميدوني تا حالا چند بار کل وبلاگهاي سرويس دهندگان وبلاگ رايگان با کل اطلاعاتشون از بين رفته؟! ولي با داشتن وب سايت اختصاصي هيچ وقت خطر از بين رفتن اطلاعات و نوشته ها شما را تهديد نمي کنه. فقط با 48 هزار تومان ميتوني يه وب سايت اختصاصي با آدرس اختصاصي داشته باشي. هم امکاناتش خيلي خيلي بيشتره ، هم ميتوني ايميل اختصاصي داشته باشي و .... توضيحات بيشتر تو اين صفحه هست: www.blog.webgar.com

محمدجوادریحانه

باسلام وباتشکر ازشما لطفا از وبلاگ قرآنی ما بازدید فرمایید التماس دعا www.zp.blogfa.com

آيدا

سلام وبلاگ تونو ديدم واقعا وبلاگ خوبي داريد ، منم يک سايت دارم با موضوع شبکه اجتماعي به اسم کليکي ها محيط خيلي جذاب و سالمي داره با کلي عضو صميمي و مهربان که واقعا خوشحال ميشم بياي و عضو بشي منتظرم عزيز clickiha.net

آيدا

سلام وبلاگ تونو ديدم واقعا وبلاگ خوبي داريد ، منم يک سايت دارم با موضوع شبکه اجتماعي به اسم کليکي ها محيط خيلي جذاب و سالمي داره با کلي عضو صميمي و مهربان که واقعا خوشحال ميشم بياي و عضو بشي منتظرم عزيز clickiha.net

آرزو

سلام خوبيد ؟ دو تا مطلب اولتونو خوندم خيلي عالي بود خواستم ازتون تشکر کنم و همينطور ازتون دعوت کنم به سايت منم سر بزنيد و در صورتي که مايل بوديد يک وبلاگ خوب هم در سايت ما بسازيد شما فرد توانايي هستيد باعث افتخار مون هست به جمع کاربران سيستم وبلاگدهي ما بپيونديد ، www.sitearia.ir

آرزو

سلام خوبيد ؟ دو تا مطلب اولتونو خوندم خيلي عالي بود خواستم ازتون تشکر کنم و همينطور ازتون دعوت کنم به سايت منم سر بزنيد و در صورتي که مايل بوديد يک وبلاگ خوب هم در سايت ما بسازيد شما فرد توانايي هستيد باعث افتخار مون هست به جمع کاربران سيستم وبلاگدهي ما بپيونديد ، www.sitearia.ir

قالب وبلاگ حرفه ای

قالب های وبلاگ حرفه ای قالب وبللگ جدید قالب بلاگ بیان قالب میهن بلاگ قالب بلاگفا